Basteviken stugby på Nordkoster består i dag av sammanlagt 30 stugor och lägenheter.
De ägs av Bostadsrättsföreningen Nordkoster 1:100.

Basteviken Uthyrning AB ansvarar för uthyrningen. 

Sedan starten i mitten av 30-talet har platsen haft en central roll i öns miljö både som samlingsplats, restaurang, arbetsplats, hotell och stugby.  

Efter att först kallats Bastevikens pensionat byttes namnet till Milton, ett namn som kom att bli både erkänt och väletablerat. Dagens ägare, många av dem tidigare stamgäster, har som mål att ta vara på platsens tradition och unika värde. Detta genom en bärkraftig uthyrningsverksamhet som ligger i samklang med ön, dess nationalpark, naturreservat samt besökarnas önskemål och behov.

Välkommen till värdens vackraste ö!